นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 สพม.32 สอบโอเตคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

วันที่โพสต์: Apr 04, 2016 7:24:36 AM

เวลา 10.00 น นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวยลดา บารัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และ เด็กชายปภาตพงษ์ ไปหนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง ในโอกาสที่ได้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงสุดระดับประเทศ 100 คะแนน ณ ห้องฝ้ายคำ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (คลิกชมภาพ)