ทีมนักเรียน สพม.32 “ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ."

วันที่โพสต์: Feb 02, 2016 4:6:15 AM

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (คลิกชมภาพ)