ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตสุจริตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

วันที่โพสต์: Jan 28, 2016 6:47:32 AM

25 มกราคม 2559 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับ นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และคณะที่มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตเขตนำร่อง มีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32