นายศุภชัย  ภาสกานนท์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะ 

เข้าตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา 2566