ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27

โพสต์7 ก.พ. 2559 20:34โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee
SCG ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ SCG Sci-camp รุ่นที่ 27 ในหัวข้อ "นวัตกรรมนำไทย รวมหัวใจสู้ภัยแล้ว" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - เมษายน 2559 นี้่
ช่องทางการสมัคร
-กรอกแบบฟอร์มเขียนเรียงความผ่านโรงเรียนที่สังกัด
-www.en.mahidol.ac.th/scg
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
-โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110
-www.facebook.com/scg.scicamp
-E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2559Comments