" วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

โพสต์31 มี.ค. 2559 02:24โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee
ข้าราชการ บุคลากรในนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน (คลิกชมภาพ )

Comments