วันมาฆบูชา

โพสต์22 ก.พ. 2559 01:36โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

หลักหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญแต่ความดี และการทำจิตของตนให้ผ่องใสเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวง (คลิกชมภาพ)


Comments