ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตสุจริตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

โพสต์27 ม.ค. 2559 22:47โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee
25 มกราคม 2559 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับ นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และคณะที่มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตเขตนำร่อง มีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32
Comments