ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นขาดแคลนในด้านอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์7 ก.พ. 2559 18:11โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

นายทรงศักดิ์  ศิริจร คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นขาดแคลนในด้านอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ ) (คลิกชมภาพ)


Comments