ทีมนักเรียน สพม.32 “ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ."

โพสต์1 ก.พ. 2559 20:06โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี   (คลิกชมภาพ)


Comments