สถานศึกษา สพม.32 พร้อมขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

โพสต์17 พ.ค. 2559 20:30โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

เมื่อวันที่ ( 17 พฤษภาคม 2559 ) เวลา 13.30 น ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับสหวิทยาเขต เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการประเมินในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ( คลิกชมภาพ)  

 
Comments