สพม.32 เตรียมความพร้อมผู้แทนสนามสอบโอเนต ปีการศึกษา 2558

โพสต์25 ก.พ. 2559 19:23โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee
ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ผู้แทนคณะกรรมการสนามสอบ  14 สนามสอบ ศูนย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  (บุรีรัมย์) เพื่อสร้างความเข้าใจ และป้องกันการผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านเอกสารประกอบการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  ( คลิกชม) 

Comments