สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรียบรรจุครูผู้ช่วย 20 อัตรา 7 สาขาวิชาเอก

โพสต์25 ก.พ. 2559 00:27โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee
นางปติมา  กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วย พร้อมให้หลักการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย วินัยของข้าราชการ ระเบียบของทางราชการที่พึงปฏิบัติ  (คลิกชม) 

Comments