พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร

โพสต์22 ก.พ. 2559 20:54โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee
พิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร  หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ( คลิกชมภาพ) 
 
Comments