“ พัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วม ”

โพสต์7 เม.ย. 2559 19:18โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

สพม.32(บุรีรัมย์) อบรมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วมสู่มาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพตามประเภทคนพิการทางการศึกษา (คลิกชมภาพ)


Comments