เปิดประตูสู่นางรองพิทยาคม “ Open House “

โพสต์17 ก.พ. 2559 06:13โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee
โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ.นางรอง  จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่นางรองพิทยาคม “ Open House “  และนิทรรศการศิลปะบูรณาการ Art  Friends (คลิกชม) 
 
Comments