สพม.32 จัดประชุมคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

โพสต์27 ม.ค. 2559 21:49โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee


27 มกราคม 2559  นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.32 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32 
Comments