นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 สพม.32 สอบโอเตคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

โพสต์4 เม.ย. 2559 00:24โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

เวลา 10.00 น นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวยลดา  บารัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และ เด็กชายปภาตพงษ์  ไปหนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง ในโอกาสที่ได้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงสุดระดับประเทศ 100 คะแนน  ณ ห้องฝ้ายคำ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  (คลิกชมภาพ)Comments