โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2557

โพสต์8 มี.ค. 2559 21:08โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

นายไพศาล วุทฒิลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมรับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (คลิกชมภาพ) 


Comments