การประชุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์

โพสต์18 ก.พ. 2559 03:32โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee
พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14  ประชุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ( คลิกชุม)

Comments