บุคลากร สพม.32 " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ "

โพสต์31 ม.ค. 2559 23:36โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

คณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการพลเรือน  พัฒนาและดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  โดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและพัฒนาบุคลากร มุ่งหวังให้เป็นสำนักงาน “ คนสุจริต  งานสุจริต  เขตสุจริต “ (คลิกภาพชม)

 
Comments