ข่าวกิจกรรม


สถานศึกษา สพม.32 พร้อมขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

โพสต์17 พ.ค. 2559 20:30โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

เมื่อวันที่ ( 17 พฤษภาคม 2559 ) เวลา 13.30 น ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับสหวิทยาเขต เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการประเมินในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ( คลิกชมภาพ)  

 

ข้าราชการครู สพม.32 ร่วมรับฟังรายการ " นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู "

โพสต์15 พ.ค. 2559 18:55โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับฟังรายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  เวลา 14.00 – 16.00 น นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พบเพื่อนครูและร่วมประชุมทางไกลรายการ " นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู " ณ อาคาร ชาแลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ETV รายการพิเศษทั่วประเทศผ่านวีดีโอคอนเฟอเรน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประมาณ 3000 คน

ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้เชิญชวนคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปร่วมรับฟังการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมณรัฐกิจ อาคารมัธยม 1 สพม.32 สถานศึกษา และช่องทางต่างๆ ที่สามารถรับชมได้(คลิกชมภาพเพิ่มเติม)


สพม.32 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต ลำดับที่ 50

โพสต์11 พ.ค. 2559 21:07โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น นายโสธร  บุญเลิศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับ นายจุฬา  ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเขตพื้นที่ ในการมาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตเขตนำร่อง  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต โดยคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มงานและบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน ( คลิกชมภาพเพิ่มเติม ) https://drive.google.com/folderview?id=0B2HOxlUMPF9FZXA4YV9LdGloNmc&usp=sharing


สพม.32 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

โพสต์4 พ.ค. 2559 21:44โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2559 ) นายเสรี  ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนงานราชการ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489  และดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย

ดังนั้น รัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5  พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ผู้แทนวางพานพุ่มถวายราชสดุดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พิธีกรในงาน นายถิร  บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางจารุณี  โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)(คลิกชมภาพเพิ่มเติม)


ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ (สพฐ.) มอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

โพสต์4 พ.ค. 2559 00:47โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

เวลา 10.30 น วันนี้ ( 4 พฤษภาคม 2559 ) นายณรงค์  แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ (สพฐ.)  พบคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 5 เขตพื้นที่ ชี้แจงและมอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการย้าย วิทยฐานะ เลื่อนขั้นเงินเดือน และการสอบบรรจุ  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยมงคล สพม.32 (บุรีรัมย์) (คลิกชมภาพ)


ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ (สพฐ.) พบคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์)

โพสต์3 พ.ค. 2559 21:08โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

เวลา 09.30 น วันนี้ ( 4 พฤษภาคม 2559 ) นายณรงค์  แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ (สพฐ.)  พบคณะผู้บริหาร  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  พร้อมให้แนวทางการทำงาน ให้ทุกคนตระหนักในความมือร่วมใจการทำงาน ความเข้าใจในองค์กร ความเข้าใจในความเป็นพี่น้อง บนพื้นฐานเดียวกัน ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพ และขอชื่นชมกับกิจกรรมดีๆ ขอให้รักษาและปฏิบัติต่อไป (คลิกชมภาพ)


สพม.32 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต ลำดับที่ 47

โพสต์3 พ.ค. 2559 06:34โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น นางวันพร นาคแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับ ดร.นิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเขตพื้นที่ ในการมาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตเขตนำร่อง คณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มงานและบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ (คลิกชมภาพ)


วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2559

โพสต์3 พ.ค. 2559 06:22โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) สถานศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2559
จังหวัดบุรีรัมย์จัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี โดยในปี 2559 นี้ ได้จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมีหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมพิธีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ที่กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี (คลิกชมภาพ)


สพม.32 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต ลำดับที่ 45

โพสต์3 พ.ค. 2559 06:04โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559  เวลา 09.00 น นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับ นายศิริวุฒิ สามนปาล นายโอภาส ต้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเขตพื้นที่ ในการมาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตเขตนำร่อง คณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มงานและบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ (คลิกชมภาพ)

สพม.32 " รู้ รัก สามัคคี " สืบสานประเพณีไทย

โพสต์11 เม.ย. 2559 23:46โดยครูรุทน์ Phakpoom Phatchanee

สพม.32 จัดงาน “สงกรานต์...สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า 2559 ” คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ร่วมอนุรักษ์คุณค่าความงามของวัฒนธรรม (คลิกชมภาพ)

1-10 of 75