ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 06:36โดยสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 07:00 ]
ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.
Ċ
สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์,
9 มิ.ย. 2563 07:00
Comments