ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และกำหนดวันสอบ จัดห้อง

โพสต์1 พ.ค. 2563 02:59โดยศลิษา คำบุดดา   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2563 07:54 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ขั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2563
และกําหนด สอบ จัดห้อง วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. 
Ċ
ศลิษา คำบุดดา,
15 พ.ค. 2563 07:13
Comments