ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

โพสต์11 ส.ค. 2563 19:37โดยศลิษา คำบุดดา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 22:25โดยสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563
โดยกำหนดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศและให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศ
ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง

ระดับชั้น ม.1/1 -1/6  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.1/7 -1/11  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.4/1 -4/5  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.4/6 -4/9  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

  - ใบสมัคร ที่มีข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร ถูกต้อง สมบูรณ์ (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงที่ใบสมัคร)

  - หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (แบบ ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ม.1

  - หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แบบ ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ม.4

  - สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)


ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 06:38โดยสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 07:08 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 06:36โดยสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 07:00 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 05:55โดยศลิษา คำบุดดา   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 07:00 โดย สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ]


ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 05:53โดยศลิษา คำบุดดา   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 06:58 โดย สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ]


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และกำหนดวันสอบ จัดห้อง

โพสต์15 พ.ค. 2563 07:12โดยศลิษา คำบุดดา   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2563 07:53 ]


ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ขั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2563
และกําหนด สอบ จัดห้อง วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และกำหนดวันสอบ จัดห้อง

โพสต์1 พ.ค. 2563 02:59โดยศลิษา คำบุดดา   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2563 07:54 ]


ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ขั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2563
และกําหนด สอบ จัดห้อง วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. 

ผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์3 เม.ย. 2561 07:44โดยภาคภูมิ พัชนี   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2563 21:05 โดย ศลิษา คำบุดดา ]ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีการศึกษา 2563 

ไม่มีชื่อ

โพสต์18 มี.ค. 2561 20:19โดยภาคภูมิ พัชนี   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2563 21:00 โดย ศลิษา คำบุดดา ]1-10 of 69