ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์7 เม.ย. 2564 06:44โดยศลิษา คำบุดดา   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2564 08:03 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์7 เม.ย. 2564 06:40โดยศลิษา คำบุดดา   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2564 08:04 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกต่อห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์30 มี.ค. 2564 23:54โดยศลิษา คำบุดดา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกต่อห้องเรียนพิเศษ SMP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกต่อห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์30 มี.ค. 2564 23:52โดยศลิษา คำบุดดา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกต่อห้องเรียนพิเศษ SMP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์1 ก.พ. 2564 21:52โดยทิวารัศม์ หลำคำ

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

โพสต์29 ม.ค. 2564 00:13โดยทิวารัศม์ หลำคำ

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

โพสต์19 ม.ค. 2564 00:55โดยทิวารัศม์ หลำคำ

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

โพสต์19 ม.ค. 2564 00:46โดยทิวารัศม์ หลำคำ

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

โพสต์11 ม.ค. 2564 23:58โดยทิวารัศม์ หลำคำ

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร การสรรหาและและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองตลุุงพิทยาสรรพ์

โพสต์28 ธ.ค. 2563 19:07โดยศลิษา คำบุดดา

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองตลุุงพิทยาสรรพ์

1-10 of 79