ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

โพสต์19 ม.ค. 2564 00:55โดยทิวารัศม์ หลำคำ

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

โพสต์19 ม.ค. 2564 00:46โดยทิวารัศม์ หลำคำ

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

โพสต์11 ม.ค. 2564 23:58โดยทิวารัศม์ หลำคำ

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร การสรรหาและและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองตลุุงพิทยาสรรพ์

โพสต์28 ธ.ค. 2563 19:07โดยศลิษา คำบุดดา

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองตลุุงพิทยาสรรพ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

โพสต์11 ส.ค. 2563 19:37โดยศลิษา คำบุดดา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 22:25โดยสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563
โดยกำหนดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศและให้นักเรียนที่มีรายชื่อท้ายประกาศ
ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง

ระดับชั้น ม.1/1 -1/6  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.1/7 -1/11  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.4/1 -4/5  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ระดับชั้น ม.4/6 -4/9  กลุ่ม ก และ ข  รายงานตัววันที่  15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

  - ใบสมัคร ที่มีข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร ถูกต้อง สมบูรณ์ (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงที่ใบสมัคร)

  - หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (แบบ ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ม.1

  - หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แบบ ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ม.4

  - สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  - สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)


ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 06:38โดยสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 07:08 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 06:36โดยสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 07:00 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ให้มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น.

ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 05:55โดยศลิษา คำบุดดา   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 07:00 โดย สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ]


ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 05:53โดยศลิษา คำบุดดา   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 06:58 โดย สิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ]


1-10 of 73