การตรวจราชการ พ.ศ.2559


ติดตาม ประเมินผล สพท.ปีงบ 59


     การตรวจราชการเพื่อติดตามและประเมินผลฯเชิงลึก รอบที่1/2559 สพม.32

วิดีโอ YouTube
ประเด็นการตรวจราชการเพื่อติดตามและประเมินผลในการกำกับนโยบายที่เป็นเจดเน้นเชิงลึก
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559Comments